Studia Archaelogica Slovaca Mediaevalia

Academic Electronic Press

 

archaeologica

Studia Archaelogica Slovaca Mediaevalia I. (1998)

Format B5, 192 pp, ISBN 80-88880-27-0. (Slovak)

Studia Archaelogica Slovaca Mediaevalia II (1999)

Format B5, 220 pp, ISBN 80-88880-43-2. (Slovak)

Archeológia na Slovensku má bohatú tradíciu. Archeologické fakty dokazujú, že naša krajina je súčasťou bohatej zaniknutej európskej galérie nálezov a nálezísk, ktoré prehlbujú a rozširujú naše poznanie o pravekých, starovekých a stredovekých dejinách Európy. Dôležitou súčasťou ďalšieho rozvoja archeológie stredoveku je vedecké periodikum, zabezpečujúce medzinárodnú vedeckú spoluprácu. Zameranie periodika si vyžaduje tieto samostatné rubriky: štúdie, dokumenty a materiály, diskusia, recenzie, glosy a bibliografia, kronika a jubileá.

Formát B5, 192 strán, ISBN 80-88880-27-0.