Včasnostredoveké osídlenie Slovenska

Academic Electronic Press

 

caplovic

Včasnostredoveké osídlenie Slovenska

Dušan Čaplovič

Slovenská archeológia venuje v posledných desaťročiach veľkú pozornosť štúdiu vývoja štruktúry stredovekého osídlenia. Archeologické nálezy a náleziská sú predovšetkým vo včasnostredovekom období rozhodujúce pre hlbšie poznanie historicko-kultúrnych a historicko-geografických zmien tak v širšom, ako aj v užšom, mezoregionálnom a mikroregionálnom prostredí konkrétneho územia, ktorého reliéf tvoril horský poloblúk Karpát a z juhu priľahlé roviny a nížiny v povodí stredného Dunaja a hornej Tisy. Najmä výskumom zmien vo vývoji štruktúry osídlenia sa sleduje aj riešenie často diskutovanej problematiky: kontinuity a diskontinuity, vzťahov včasnostredovekých etnických komunít a prírodného prostredia a vplyvu progresívnych a regresívnych faktorov na úroveň civilizačného prokroku. Pozornosť autora sa zameriava predovšetkým na regióny severného, stredného, severovýchodného a východného územia dnešného Slovenska. Práca je príspevkom aj k pochopeniu významu historických a kultúrnych kontaktov pre civilizačný vývoj tohto územia už vo včasnostredovekej Európe.

Formát B5, cca 268 strán + obrazová príloha 24 strán., menný register [anglické, nemecké resumé] ISBN 80-88880-19-X.