V rozdelenej Európe. Česi, Slováci, Nemci a ich štáty v rokoch 1948-1989

Academic Electronic Press

 

europa
 

V rozdelenej Európe. Česi, Slováci, Nemci a ich štáty v rokoch 1948-1989

Dušan Kováč, Jan Křen a Hans Lemberg (zost.)

Zbormík referátov z už štvrtej konferencie (november 1995 v Mníchove), venovanej problematike česko-slovensko, resp. československo-nemeckých vzťahov. Jednotlivé referáty sa zaoberajú povojnovým vývojom, dejinami diplomacie, ako aj povojnovou historiografiou.

Formát B5, 176 strán. ISBN 80-88880-18-1. Cena: 220,– Sk