Francúzsko a stredná Európa / La France et l’Europe centrale (1867-1914)

Academic Electronic Press

 

francuzsko
 

Francúzsko a stredná Európa / La France et l’Europe centrale (1867-1914)

Bohumila Ferenčuhová (zost.)

Vzťahy medzi Francúzskom a strednou Európou v rokoch 1867-1914. Vzájomné vplyvy a predstavy.
Materiály z česko-slovensko-francúzskeho kolokvia historikov, Bratislava 12.-13. novembra 1992.

Formát B5, 172 + 187 strán. ISBN 80-967366-6-3