Jeden človek, dva jazyky

Academic Electronic Press

 

jazyky
 

Jeden človek, dva jazyky

Jozef Štefánik

„Čo to vlastne je dvojjazyčnosť, aké sú jej druhy a koho pokladáme za bilingvistu? Má ovládanie dvoch prípadne viacerých jazykov škodlivý, alebo naopak pozitívny vplyv na osobnosť dieťaťa? Ako dvojjazyčnosť vzniká a čo treba robiť pre to, aby sa u dieťaťa aj udržala? Ako sa v priebehu rečového vývinu tieto dva jazyky ovplyvňujú?...“ Otázok, ktoré sú s problematikou bilingvizmu detí spojené, je naozaj veľa a žiadna vhodná publikácia, ktorá by na ne poskytovala uspokojivé odpovede, zatiaľ na Slovensku neexistuje. Autor sa snažil podeliť sa o svoje vedomosti z tejto oblasti a prezentovať ich tak, aby boli zrozumiteľné pre ľudí zo všetkých oblastí života našej spoločnosti.

A5, 148 strán