Slováci – Česi – dejiny

Academic Electronic Press

 

kovac1_300
 

Slováci – Česi – dejiny

Dušan Kováč

Kniha esejí o česko-slovenských vzťahoch v dejinách. Slovenský historik Dušan Kováč poukazuje vo svojich štúdiach na problematické obdobia a interpretácie v československých dejinách.
Blízki a predsa rozdielni. To je rozpätie, v ktorom sa pohybujú historické osudy a vzájomné vzťahy Slovákov a Čechov. Spoločného je toľko, že to niektorých viedlo k sformulovaniu pojmu „československé dejiny“. Ukazuje sa, že tento pojem nie je celkom správny. No nie je korektný ani prístup, ktorý sa usiluje za každú cenu oba národy „historicky oddeliť“. A navyše do odbornej diskusie sa doteraz vždy miešala nejaká ideológia či politika. A to jednak v úsilí presadzovať historickú jednotu, alebo naopak, za každú cenu všetko zjednocujúce potierať. Kniha Dušana Kováča sa usiluje sumarizovať doterajší výskum bez emócií a postranných tendencií. Poskytuje ucelený obraz slovensko-českých vzťahov, podnecuje úvahy a diskusiu. Uzatvára jednu a začína novú epochu historického bádania v oblasti slovensko-českých vzťahov.

Formát A5, rozsah 138 str., ISBN 80-88880-08-4.