U Masarykovcov

Academic Electronic Press

 

masaryk
 

U Masarykovcov

A. Horáková-Gašparíková

T. G. Masaryk prijal autorku tejto knihy, mladú slovenskú historičku Annu Gašparíkovú, do svojich služieb, aby mu na zámku v Lánech usporiadala rôzne jeho písomnosti. Bola to vzdelaná žena, ktorá mala niekoľko rokov príležitosť nielen nahliadnuť do osobných vecí Masaryka, ale aj sa s ním takmer denne stretávať. Mnohé z toho, čo počula, si zapisovala. Tak vznikol jedinečný historický prameň, ktorý nebolo možné publikovať v nasledujúcom dlhom historickom období, až v nových, ponovembrových podmienkach. Kniha je príťažlivá pre každého čitateľa, ktorého zaujímajú novodobé československé dejiny a úloha T. G. Masaryka v nich.

B5, 304 strán + obrazová príloha.