Češi a Slováci ve 20. století. (II. zv: 1946-1992)

Academic Electronic Press

 

rychlik2_300
 

Češi a Slováci ve 20. století. (II. zv: 1946-1992)

Jan Rychlík

Monografia. Rozsiahla analýza česko-slovenských vzťahov napísaná na základe dlhoročného výskumu. Obsahuje podrobný poznámkový aparát a menný register, zoznam literatúry. (V češtine), [anglické resumé]

Rozpad Československa v r. 1992 bude nepochybně ještě mnoho desetiletí vděčným tématem odborných diskusí historiků. Otázka, zda byl rozchod Čechů a Slováků nevyhnutelný, se ovšem týká i širší veřejnosti. Počet osob, kterých se rozpad Československa přímo či nepřímo již dotkl, jde do statisíců, a především politikové, nesoucí zodpovědnost za události r. 1992, si nemohou nepoložit otázku, jak jejich čin obstojí před soudem dějin.
Dějiny Československa se uzavřely; dávají možnost nahlížet na ně jako na již uzavřenou epochu, avšak zároveň jako na něco, co bude ovlivňovat obyvatele České a Slovenské republiky ještě po několik generací a co má i širší mezinárodní význam. Vztah Čechů a Slováků – dvou národů, které se spojili, aby vytvořili Československo – je při analýze příčin zániku Československa klíčovou otázkou. Chceme-li se proto alespoň pokusit odpovědět na otázku, zda byl rozpad Česko-slovenska skutečně nutný, musí být rozbor česko-slovenských vztahů v letech 1918–1992 co nejdůkladnější. Avšak rozpad Československa přinesl i jinou, mnohem důležitější otázku: je vůbec možné trvalé soužití více národů v jednom státě?

Tvrdá väzba. II. zv., 556 str. ISBN 80-88880-11-4.