Rozpad Československa (Česko-slovenské vztahy 1989-1992)

Academic Electronic Press

 

rychlik3_300
 

Rozpad    Československa (Česko-slovenské vztahy 1989-1992)

Jan Rychlík

Táto kniha volne naväzuje na dve predchádzajúce práce týkajúce sa česko-slovenských vzťahov, ktoré vyšli v rokoch 1997 a 1998. Autorovým pôvodným zámerom bolo ukončiť druhý diel deformáciou ústavného zákona o československej federácii, teda rokom 1970.

Tvrdá väzba. III. zv., 457 str. ISBN 80-88880-02-5.