Electronic Library of Scientific LiteratureFARMACEUTICKÝ OBZOR

- časopis pre farmaceutickú vedu a prax

Vydáva Ministerstvo zdravotníctva SR a Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, Bratislava (Issued by the Ministry of Health of the Slovak Republic and of the Postgraduate Medical School, Bratislava) v Zdravotníckom vydavateľstve Herba, s. r. o., Limbová 12, 833 03 Bratislava. Index. číslo 49 171


Indexed in Excerpta Medica database Embase
International Pharmaceutical Abstracts
Chemical Abstracts
ISSN 0014-8172

Vychádza mesačne
Published monthly


Farmaceutický obzor, 1998, No. 4
Farmaceutický obzor, 1998, No. 5

Farmaceutický obzor, 1999, No. 1
Farmaceutický obzor, 1999, No. 2
Farmaceutický obzor, 1999, No. 3


Orders should be sent to:

e-mail: koresp@a-press.savba.sk
fax: -421-7-5664495