Logo CAoSP

Slovenská
archeológia

ISSN - 1335-0102

 

SLOVENSKÁ ARCHEOLÓGIA uverejňuje odborné a vedecké štúdije o najzávažnejších archeologických nálezoch a problémoch bádania o praveku a včasnej dobe dejinnej na Slovensku a v strednej Európe.

Náplňou výrazne presahuje do príbuzných disciplín, najmä do histórie, numizmatiky, ale aj do antropológie, paleobotaniky a paleozoológie. Hodnotí najdôležitejšie odborné podujatia, prináša dôležité personálie a recenzuje vedecké diela zaoberajúce sa stredoeurópskym priestorom.

Je určená domácim a zahraničným špecialistom ako primárny zdroj informácii, ale poslúži aj historikom, učiteľom a laickým záujemcom.

Vychádza dvakrát ročne

Vydáva: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra

Hlavný redaktor: PhDr. G. Fusek, CSc.

Adresa redakcie: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra

Tel. : (+421/037) 73357 38

Fax : (+421/037) 73356 18

E-mail: nraufuse@savba.savba.sk

Objednávku nájdete TU
Informácie o aktuálnom čísle TU