Logo CAoSP

Journal of Hydrology
and Hydromechanics/
Vodohospodársky
časopis

 

VODOHOSPODÁRSKY ČASOPIS je medzinárodným časopisom v oblasti základných vied o vode. Uverejňuje pôvodné teoretické a experimentálne štúdie z hydrológie a hydromechaniky včítane hydrodynamiky pórovitého prostredia a nenewtonských kvapalín.

JOURNAL OF HYDROLOGY AND HYDROMECHANICS is an international journal for the basic disciplines of water sciences. The scope of the journal is hydrology and hydromechanics in its widest sense, including hydrodynamics of porous media and non-Newtonian fluids. It presents original research results, reviews and short communications.

The Journal is published jointly by the Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences and the Institute of Hydrodynamics of the Academy of Sciences of the Czech Republic.

Editors:
Viliam Novák, Institute of Hydrology, Bratislava
Jiří Myška, Institute of Hydrodynamics, Prague

Assistant Editor:
Judita Kozumplíková, Institute of Hydrology, Bratislava

Editorial Board:
Václav Eliáš, Institute of Hydrodynamics, Prague
Václav Hálek, Technical University, Brno
Josef Hladný, Czech Hydrometeorological Institute, Prague
Ľubomír Hyánek, Slovak Technical University, Bratislava
Jiří Kališ, Water Research Institute, Bratislava
Jozef Kamenský, Slovak Technical University, Bratislava
Karol Kosorin, Institute of Hydrology, Bratislava
Václav Matoušek, Water Research Institute, Prague
Karel Nacházel, Czech Technical University, Prague
Ján Szolgay, Slovak Technical University, Bratislava
Július Šútor, Institute of Hydrology, Bratislava
Jozef Turčan, Bratislava
Pavel Vlasák, Institute of Hydrodynamics, Prague

Subscription:
The journal is published six times per year by the Slovak Academic Press. The annual subscription price is 97.-USD. Subscriptions should be sent to the following address: Editorial Office, Journal of Hydrology and Hydromechanics, Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences, Račianska 75, P. O. Box 94, 830 08 Bratislava, Slovakia. For advertisment rates, prices of back volumes and other information, please apply to SAP — Slovak Academic Press, spol. s r. o., P. O. Box 57, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovakia.